Bokföring

Bokföring

 

 

 

 Bokföring

 

Bokföringen är grunden till att kunna göra tex momsdeklaration, bokslut och årsredovisning, deklaration och övrig rapportering av företagets ekonomiska status. Har du felaktigheter i bokföringen kan du inte få fram korrekta underlag och rapoorter.

 

Du kan välja om du vill lämna all bokföring till oss eller om du själv vill sköta vissa delar av den. Du vill kanske själv sköta fakturering och leverantörsreskontra men lämna bort den löpande bokföringen.

 

Vi går igenom  vad ditt behov är och hittar en lösning som passar just ditt företag.

 

 

Momsredovisning

 

Det finns en hel del att tänka på för att bokföringen skall bli korrekt. 

Är företaget momsregistreat så måste man ta hänsyn till vilken redovisningsprincip som är anmäld till Skatteverket.

 

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, t ex kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen.

 

Läs mer om hur du lämnar underlag till oss om du har faktureringsmetod:

 

 

 

Kontantmetoden / bokslutsmetoden

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalnigar samt insättningar och uttag, dvs du bokför inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokförignen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså föst i samband med att du får betalt från kund respektive

betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Denna metod kan bara använads om företag har

en nettomsättning som understiget 3 miljoner kronor. Metoden får inte användas om företaget gör inköp från annat EU land.

 

Läs mer om hur du lämnar underlag till oss om du har kontantmetod:

 

 

 

Hur ofta skall momsen redovisas till Skatteverket?

Små företag som har lägre momspliktig omsättning än 1 miljon kronor per år kan välja att redovisa momsen en gång om året, kvartalsvis eller månadsvis.

Mindre företag som har momspliktig omsättning mellan 1 miljon och 40 miljoner per år kan välja att redovisa momsen en gång per kvartal eller en gång per månad.

Större företag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner kronor ska redovisa momsen en gång per månad.

 

På det registerutdrag som Skatteverket skickar ut när du registrerar dig för moms står det hur ofta du ska redovisa din moms.

 

När ska momsen redovisas till Skatteverket?

Vi hjälper dig med att hålla reda på vilka datum som momsen skall redovisas. Antingen skickar vi över underlagen till dig och du redovisar själv dem till Skatteverket eller så registerar du oss som deklarationsombud på Skatteverkets hemsida så lämnar vi in Skattedeklarationen åt dig.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Inlämning av material

 

Eslöv: Vi har flyttat från lokalerna på Verkstadsvägen, men kan fortfarande ta emot material i Eslöv enligt ök, stäm av via telefon eller mejl först.


Flyinge: Enligt ök.


Sjöbo: Nu kan vi även ta emot material i Sjöbo - Lövestad efter ök.

 

 

TM i Eslöv AB

Kontakta oss

 

Vi hjälper dig med det administrativa arbetet i ditt företag. Kontakta oss för en genomgång av vad vi kan hjälpa dig med.

Tulpanv 18 a

247 47 Flyinge

070-55 38 380