FaktureringsmetodFakturerigsmetodFaktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, kundfordringar och leverantörsskulder bokförs när fakturan skickas respektive mottas.

 

Om vi skall sköta den löpande bokföringen får du av oss pärm med register där sorterar du in alla underlag dag för dag. Oavsett hur ofta du skall redovisa momsen så vill vi har pärmen efter varje månad, alltså inte kvartalsvis även om du redovisar kvartalsvis, då kan vi inte garantera att vi hinner få fram alla underlag i tid.

 

Längst fram i pärmen sätter du in följande:

  • Kontoutdrag från banken, samtliga konton, stäm av att det finns underlag för alla transaktioner.
  • Kontoutdrag från Skatteverket.
  • Kopia på nya avtal som ingåtts under perioden.

 

Under datumflikarna sätter du samtliga underlag för perioden. Har du kassarapport skall denna häftas på A4 papper dag för dag, vi har en mall för kassarapport om du vill använda den.

Leverantörsfakturor sätts in den dag de ankommer. Betalningskvitto den dag den betalas.

Kundfakturor sätts in den dag du utfärdar dem. Inbetalningskvitto den dag de betalar.

Kvitto på kontanta inköp. Om kvitton härrör från ett representationsuppdrag skall även detta specificeras på

underlaget.

Inköp gjorda med privat kort eller utägg från ägare eller anställda märks så det tydligt framgår att det inte är tagit från företagets konto/kassa.

Har företaget kreditkortsfaktura så skall alla kvitto bifogas fakturan.

Det är av största vikt att vi får in Ert material i god tid. Senast den 10:e varje månad behöver vi komplett bokföringsmaterial för att vi garanterat skall hinna behandla och bearbeta det i tid. Var noga med att allt material kommer med från början så att vi inte behöver ödsla onödig tid på att efterfråga t.ex saknade kvitton, personaluppgifter och löneunderlag, kund- och leverantörsfakturor, bank- och plusgirobetalningar, underlag till uttag från banken eller kontoutdrag. Eftersökning av saknat material är en onödig kostnad.

TM i Eslöv AB

Kontakta oss

Inlämning av material

 

Vi hjälper dig med det administrativa arbetet i ditt företag. Kontakta oss för en genomgång av vad vi kan hjälpa dig med.

Verkstadsv 12

241 38  ESLÖV

0413-100 70

 

Du kan lämna material både i Eslöv och Flyinge.

Eslöv: Må-To 8:00-17:00, Fr 8:00-15:00

Flyinge: Enligt ök

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.